(Laster inn siden)

Introduksjonspris

Har du lyst til å prøve vårt system? Du får første måling for kun kr:

9500,-
* Forbehold for store/komplekse org.

Business IQ

Business IQ er et måle- og tiltaksssystem for å oppnå bedre areidsmiljø og operativ ledelse, som består av 24 drivere, fordelt på områdene Identitet, Energi, Kunnskap og Omdømme.

Business IQ er et enhetlig rammeverk for den immaterielle verdiskapingen i en organisasjon. Rammeverket består av 24 drivere, fordelt på områdene identitet, energi, kunnskap og omdømme. Lokale ledere kan sammen med sine medarbeidere påvirke de driverne som inngår i modellen. I forhold til mange sammenlignbare modeller er rammeverket enkelt.

HKI-en er en av fire indekser i Business IQ-modellen, den delen av modellen som kalles Energi.

Bedrifter som ønsker større fokus på det interne arbeidsmiljø, kan supplere med en klimaindeks. Klimaindeksen inneholder "stoppere" (hygiene-faktorer) istedenfor drivere (motivasjonsfaktorer).

Som måle- og tiltakssystem kan Business IQ karakteriseres som balansert. En tilfredsstillende Business IQ-skår krever at skåren på enkeltindekser minst er 24. Skåren på klimaindeksen bør være over 20.

For å kunne gjennomføre målingene på best mulig måte, har vi utviklet dataløsningen Måleverkstedet, som er spesielt godt egnet til å gjennomføre denne type målinger, både ved utsending av målinger, rapporteringen og i tiltaksprosessen i etterkant.
Utvalgte kunder:

De siste 10 årene har vi levert HKI- eller Business IQ-målinger til mer enn 180 virksomheter.

Ta kontakt for referanser innenfor din sektor.

 • Akershus Energi
 • Alstom
 • Assessit
 • Bertel O. Steen
 • Fana Sparebank
 • Haugaland Kraft
 • Husbanken
 • Horten kommune
 • Høgskolen i Lillehammer
 • Investinor
 • KLP
 • Lindorff
 • LHL
 • NAV
 • NIKU
 • Norsk Helsenett
 • Norconsult
 • Oslo Børs
 • Patentstyret
 • Politiet
 • Q-Free
 • REC
 • Reitan Servicehandel
 • Riksrevisjonen
 • Ringnes
 • Sandnes kommune
 • Sibelco Nordic
 • Skatteetaten
 • Statnett
 • Statlige kompetansesentre
 • Steria
 • Totaltek
 • Vestfold Fylkeskommune
 • Vital

HKI-målinger

Humankapitalindekser (HKI-er) er enkle måle- og tiltaksverktøy som hjelper organisasjoner med å styrke arbeidsmiljøet, forbedre det operative lederskapet, samt å øke engasjementet og interessen for jobben. Mer enn 180 norske virksomheter har tatt indeksen og tiltaksverktøyet i bruk de siste 10 årene.

Engasjementsnivået varierer betydelig i en organisasjon

Oversikten under er er en av de viktigste oversikten du bør ha i en organisasjon. Den viser arbeidsgrupper som er engasjerte (grønne stolper), arbeidsgrupper som er uengasjerte (gule stolper) og arbeidsgrupper som "har meldt seg ut" og fungerer dårlig (røde stolper).


En helt avgjørende forutsetning for engasjement i en arbeidsgruppe, er at den enkelte opplever mestring av både jobb og relasjoner. Det er lederen for hver arbeidsgruppe som har størst påvirkningskraft på engasjementnivået. HKI-målinger som følges opp av lokale ledere på en god måte, bidrar til systematisk økning av engasjementsnivået og dermed bedre resultater.

Engasjerte arbeidsgrupper skaper bedre resultater!

En rekke forskningsstudier har de senere år påvist at emosjonelt engasjerte arbeidsgrupper øker sannsynligheten for å oppnå bedre resultater i form av økt produktivitet, bedre lønnsomhet, redusert turnover, økt kundelojalitet, samt bedre helse, miljø, sikkerhet. I HKI og Business IQ utnytter vi disse sammenhengene.Resultatene må rapporteres på en pedagogisk måte

Vi måler for å utvikle. Hver medarbeider bidrar til å skape resultater. Rapportene må kunne forståes av alle og stimulere dialogen om lederskap, relasjoner og engasjement i arbeidsgruppen og hos den enkelte. HKI-en skal primært tolkes av medarbeiderne i samspill med sin leder. Det er ikke en måling som egner seg for "fjernanalyse" av eksperter.Nærdiagnose og utvikling krever måleverktøy som alle forstår

Alle indeksene i Business IQ-modellen er utformet etter et felles system. Det innebærer bl.a. at spørsmålene i hver indeks er ordnet hierarkisk, slik at de første områdene er de man må ha på plass først. De tre første spørsmålene i HKI-en dekker selve jobben. De tre neste spørsmålene dreier seg om hvilken form for leder- og mestringsstøtte som gies.

Har du lyst til å vite mer?

Vil du vite mer om hvordan HKI og Måleverkstedet kan hjelpe din bedrift med å måle og forbedre engasjement? Fyll ut feltene under, så tar vi en prat eller sender deg mer informasjon på mail.

Navn
Bedrift
E-post
Telefon

(Laster inn siden)
(Laster inn siden)